CZ
PET(s)culpt je jedinečný projekt s cílem společnými silami postavit 3D-tištěnou sochu z recyklovaného PET materiálu. Je zároveň výzvou k používání recyklovaných materiálů v 3D tisku a také experimentem hledajícím limity těchto materiálů.

EN
PET(s)culpt is an unique project aiming to collaboratively create a 3D-printed statue made of recycled PET material from used plastic bottles. It’s a call for using recycled materials more in the field of 3D printing and also an experiment trying to determine limits of such material.


Clic on the Angel to go the dedicated website
Video by Nathan Beer

CZ
V nedávné době se firmě b-PET podařilo vyrobit recyklovaný PET filament s podílem 100 % PETu z již použitých lahví. PETMAT z tohoto materiálu vytiskl 1m vysokou sochu a ověřil, že se správným nastavením tiskárny funguje velmi dobře. Tentokrát máme konkrétnější zadání a to sochu anděla pro budoucí betlém v městě Jindřichův Hradec. Bude umístěn na kašně na Masarykově náměstí a podle všeho půjde o největší 3D tištěnou sochu z recyklovaného materiálu.
A to jsme ještě neřekli, že to bude socha kinetická! Náš umělec Dominik Císař ji navrhl tak, že se každá část sochy umí otáčet okolo jedné ze tří os a výsledný pohled je tak z každého pohledu jiná v každičký moment.

EN
Recently a company b-PET succeded in creating filament out of 100% recycled PET from post-consumer plastic bottles. PETMAT has already printed 1 meter high statue from it and confirmed, that with the right settings the filament is performing splendidly. This time we a have more specific task at hand. We will create the first statue for a future Betlehem display in the city of Jindřichův Hradec. It will be placed on Masarykovo square and it will presumably be world’s greatest 3D printed statue from recycled PET.
To top it all, the statue will be kinetic! Our artist Dominik Císař designed it so that each piece is able to rotate around one of three axes rendering the statue different from every angle at every moment!

Photos by Nathan Beer: